Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 3:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Taas daraaddeed qarnigan waan u cadhaysnaa, Oo waxaan idhi, Had iyo goorba qalbigooday ka qaldamaan, Oo iyagu ma ay aqoon jidadkaygii.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 3

arki Cibraaniyada 3:10 macnaha guud