Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 13:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed innagoo ku kalsoon waxaynu nidhaahnaa, Rabbigu waa kaalmeeyahayga, oo anigu cabsan maayo; Bal maxaa dad igu samayn doonaa?

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 13

arki Cibraaniyada 13:6 macnaha guud