Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 12:20 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, uma ay adkaysan karin wixii lagu amray, markii lagu yidhi, Xataa haddii neef buurta taabto, waa la dhagxin doonaa.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 12

arki Cibraaniyada 12:20 macnaha guud