Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 12:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo dhawaaqii buunka, iyo codkii erayada, oo ahaa codkii ay kuwii maqlay Muuse ka baryeen inaan eray dambe lagula hadlin.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 12

arki Cibraaniyada 12:19 macnaha guud