Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 11:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo rumaysadla'aantiis ma suurtowdo in isaga laga farxiyo, taas aawadeed kan Ilaah u yimaadaa waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doondoona.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 11

arki Cibraaniyada 11:6 macnaha guud