Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 10:25 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Yeynan iska daynin isku ururkeenna sida ay tahay caadada dadka qaarkood, laakiin aan isdhiirrigelinno, khusuusan markaad aragtaan inay Maalintu soo dhowaanayso.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 10

arki Cibraaniyada 10:25 macnaha guud