Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 10:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kanu waa axdiga aan la dhigan doono iyaga Maalmahaas dabadood, ayaa Rabbigu leeyahay; Qaynuunnadayda waxaan gelin doonaa qalbigooda, Maankoodana waan ku qori doonaa; markaasuu wuxuu ku daray;

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 10

arki Cibraaniyada 10:16 macnaha guud