Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 10:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wadaad waluba maalin kastuu istaagaa isagoo adeegaya oo marar badan bixinaya allabaryo isku mid ah, kuwa aan marnaba dembiyo qaadi karin,

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 10

arki Cibraaniyada 10:11 macnaha guud