Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 1:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin Wiilka wuxuu ka yidhi, Carshigaagu, Ilaahow, waa weligiis iyo weligiis; Oo usha qummanaantuna waa usha boqortooyadaada.

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 1

arki Cibraaniyada 1:8 macnaha guud