Axdiga Hore

Axdiga Cusub

Cibraaniyada 1:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ilaah wuxuu waagii hore siyaalo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii,

akhri dhamaystiran cutubka Cibraaniyada 1

arki Cibraaniyada 1:1 macnaha guud