Axdiga Hore

Axdiga Cusub

3 Yooxanaa 1:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Wax baan kiniisadda u soo qoray, laakiinse Diyotrefees oo jecel inuu iyaga ka sarreeyo, na aqbali maayo.

akhri dhamaystiran cutubka 3 Yooxanaa 1

arki 3 Yooxanaa 1:9 macnaha guud