Axdiga Hore

Axdiga Cusub

3 Yooxanaa 1:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed waxaa inagu waajib ah inaynu kuwaas oo kale soo dhowayno, si aynu u noqonno kuwa runta kala wada shaqeeya iyaga.

akhri dhamaystiran cutubka 3 Yooxanaa 1

arki 3 Yooxanaa 1:8 macnaha guud