Axdiga Hore

Axdiga Cusub

3 Yooxanaa 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ma lihi farxad tan iiga weyn inaan maqlo in carruurtaydu ay runta ku socdaan.

akhri dhamaystiran cutubka 3 Yooxanaa 1

arki 3 Yooxanaa 1:4 macnaha guud