Axdiga Hore

Axdiga Cusub

3 Yooxanaa 1:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Dadka oo dhammu way u markhaati furaan Deemeetriyos, runta qudheedu way u markhaati furtaa, annaguna waannu u markhaati furnaa, waanad og tahay in markhaatifurkayagu run yahay.

akhri dhamaystiran cutubka 3 Yooxanaa 1

arki 3 Yooxanaa 1:12 macnaha guud