Axdiga Hore

Axdiga Cusub

3 Yooxanaa 1:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Gacaliyow, ha ku dayan waxa sharka ah, laakiinse ku dayo waxa wanaagsan. Ka samafalaa waa ku Ilaah, ka shar falaase Ilaah ma uu arkin.

akhri dhamaystiran cutubka 3 Yooxanaa 1

arki 3 Yooxanaa 1:11 macnaha guud