Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Yooxanaa 1:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Mid kasta oo dhaafa oo aan cilmiga Masiixa ku sii socon, kaasu Ilaah ma leh; laakiin kii cilmiga ku sii socdaa, Aabbaha iyo Wiilka labadaba wuu leeyahay.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Yooxanaa 1

arki 2 Yooxanaa 1:9 macnaha guud