Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Yooxanaa 1:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Oo haatan waxaan kaa baryayaa, murwoy, sidii anigoo aan kuu soo qorayn amar cusub laakiinse kii aynu tan iyo bilowgii haysannay, kaasoo ah inaynu isjeclaanno.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Yooxanaa 1

arki 2 Yooxanaa 1:5 macnaha guud