Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Yooxanaa 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Aad baan ugu farxay markaan arkay carruurtaadii qaarkood oo runta ku socda, waana sidaynu Aabbaha amar uga helnay.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Yooxanaa 1

arki 2 Yooxanaa 1:4 macnaha guud