Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Yooxanaa 1:3 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Nimco iyo naxariis iyo nabad ka yimaada Ilaaha Aabbaha ah iyo Ciise Masiix oo ah Wiilka Aabbaha ayaa inala jiri doona xagga runta iyo jacaylka.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Yooxanaa 1

arki 2 Yooxanaa 1:3 macnaha guud