Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Yooxanaa 1:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

waayo, kii salaamaa, wuxuu ka qayb galaa shuqulladiisa sharka ah.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Yooxanaa 1

arki 2 Yooxanaa 1:11 macnaha guud