Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 4:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse adigu mar kasta digtoonow, oo dhibta u adkayso, oo shuqulka wacdiyaha qabo, oo adeegiddaada dhammee.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 4

arki 2 Timoteyos 4:5 macnaha guud