Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 4:16 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Isdaafacaaddaydii hore ninna isma kay garab taagin, laakiinse kulli waa layga wada tegey. Taas yaan dushooda laga dhigin.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 4

arki 2 Timoteyos 4:16 macnaha guud