Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 3:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Iyagu waxay haystaan u-ekaanta cibaadaysiga, laakiinse xooggiisay diidaan; kuwaas ka leexo.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 3

arki 2 Timoteyos 3:5 macnaha guud