Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 3:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo silecyadayda, iyo xanuunsigayga. Waxyaalihii xunxumaa ee igu dhacay markaan Antiyokh iyo Ikoniyon iyo Lustara joogay! Silecyadii badnaa ee aan u adkaystay! Oo kulligood Rabbigaa iga samatabbixiyey.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 3

arki 2 Timoteyos 3:11 macnaha guud