Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 3:1 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Bal tan ogow, maalmaha ugu dambeeya waxaa iman doona wakhtiyo dhib badan.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 3

arki 2 Timoteyos 3:1 macnaha guud