Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 2:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaan leeyahay ka fiirso, waayo, Rabbigu wuxuu ku siin doonaa wax walba garashadooda.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 2

arki 2 Timoteyos 2:7 macnaha guud