Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 2:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo hadalkoodu sida waraabowgu u faafo ayuu u sii faafi doonaa; iyaga waxaa ka mid ah Humenayos iyo Fileetos,

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 2

arki 2 Timoteyos 2:17 macnaha guud