Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 2:10 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Haddaba wax walba waxaan ugu adkaystaa kuwa la doortay aawadood inay iyana helaan badbaadada ammaanta weligeeda leh oo ku jirta Ciise Masiix.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 2

arki 2 Timoteyos 2:10 macnaha guud