Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Timoteyos 1:14 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Ammaanadii wanaagsanayd ee laguu dhiibay ku dhawr Ruuxa Quduuska ah oo inagu dhex jira.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Timoteyos 1

arki 2 Timoteyos 1:14 macnaha guud