Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Tesaloniika 3:9 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

mana aha inaannan amar u lahayn, laakiinse waa inaannu masaal idiin noqonno oo aad nagu dayataan.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Tesaloniika 3

arki 2 Tesaloniika 3:9 macnaha guud