Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Tesaloniika 3:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Hadda walaalayaalow, waxaannu magaca Rabbigeenna Ciise Masiix idinku amraynaa inaad ka fogaataan walaal kasta oo si aan hagaagsanayn u socda oo aan ku soconayn cilmigii ay naga heleen.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Tesaloniika 3

arki 2 Tesaloniika 3:6 macnaha guud