Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Tesaloniika 3:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo lanaga badbaadiyo dadka qalloocan oo sharka ah, waayo, rumaysad lama wada laha.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Tesaloniika 3

arki 2 Tesaloniika 3:2 macnaha guud