Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Tesaloniika 1:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

iyo inuu kuwiinna la dhibay nala kiin nasiyo markii Rabbi Ciise samada ka muuqdo, isagoo wata malaa'igaha xooggiisa

akhri dhamaystiran cutubka 2 Tesaloniika 1

arki 2 Tesaloniika 1:7 macnaha guud