Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Tesaloniika 1:4 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Sidaas daraaddeed waxaannu idinku faannaa kiniisadaha Ilaah dhexdooda, waana dulqaadashadiinna iyo rumaysadkiinna aad ku dhex leedihiin silecyada iyo dhibaatooyinka aad u adkaysataan oo dhan.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Tesaloniika 1

arki 2 Tesaloniika 1:4 macnaha guud