Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Korintos 9:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin tan ogaada, Kii wax yar beeraa, wax yar buu goostaa, kii wax badan beeraana, wax badan buu goostaa.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Korintos 9

arki 2 Korintos 9:6 macnaha guud