Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Korintos 5:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Maxaa yeelay, kan waxakan inoo sameeyey waa Ilaah, kan carbuunta Ruuxa ina siiyey.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Korintos 5

arki 2 Korintos 5:5 macnaha guud