Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Korintos 2:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Markaan Taroo'as imid inaan injiilka Masiix kaga wacdiyo, ee uu Rabbigu irid iga furay,

akhri dhamaystiran cutubka 2 Korintos 2

arki 2 Korintos 2:12 macnaha guud