Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Korintos 13:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, annagu ma samayn karno wax runta ka gees ah, laakiinse waxaannu samayn karnaa wax runta la jira.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Korintos 13

arki 2 Korintos 13:8 macnaha guud