Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Korintos 13:5 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Isjirraba inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale, oo bal istijaabiya. Oo miyeydnaan is-ogayn in Ciise Masiix idinku jiro haddaydnan ahayn kuwo aan loo bogin?

akhri dhamaystiran cutubka 2 Korintos 13

arki 2 Korintos 13:5 macnaha guud