Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Korintos 12:7 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Inaanan isu sarraysiin waxyaalaha lay muujiyey weynaantooda dheer aawadeed, waxaa lay siiyey wax jidhkayga muda oo ah mid Shayddaan uu soo diray inuu i kadeedo, si aanan isu sarraysiin.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Korintos 12

arki 2 Korintos 12:7 macnaha guud