Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Korintos 1:21 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiin kan ina wada xoogeeya xagga Masiixa oo ina subkay waa Ilaah,

akhri dhamaystiran cutubka 2 Korintos 1

arki 2 Korintos 1:21 macnaha guud