Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 3:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse, gacaliyayaalow, waxan keliya ha illoobina in maalin keliyahu Rabbiga la tahay sida kun sannadood, kun sannadoodna la yihiin sida maalin keliya.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 3

arki 2 Butros 3:8 macnaha guud