Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 2:8 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, ninkaas xaqa ahaa iyaguu dhex degganaa, oo waxaa naftiisii xaqa ahayd maalin ka maalin silciyey camaladoodii sharciga ka geesta ahaa markuu arkay oo maqlay.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 2

arki 2 Butros 2:8 macnaha guud