Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 2:2 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kuwa badan baa raaci doona ficiladooda nijaasta ah, oo sababtooda ayaa loo caayi doonaa jidka runta ah.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 2

arki 2 Butros 2:2 macnaha guud