Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 2:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

oo waxay iyaga ugu ballanqaadaan xorriyad, laakiinse iyaga qudhooduba waa addoommadii kharribaadda. Waayo, wixii ka adkaada nin ayaa isaga addoonsada.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 2

arki 2 Butros 2:19 macnaha guud