Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 2:12 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Laakiinse kuwanu waa sida xayawaan aan caqli lahayn oo u dhashay in la qabsado oo la dilo, oo waxay caayaan wax aanay garanayn. Hubaal iyagu halligaaddooda ayay ku halligmi doonaan.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 2

arki 2 Butros 2:12 macnaha guud