Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 1:17 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waayo, isagu wuxuu xagga Ilaaha Aabbaha ah ka helay maamuus iyo ammaan markii cod sidaas ahu isaga uga yimid xagga ammaanta aad u weyn ee yidhi, Kanu waa Wiilkayga aan jeclahay oo aan ku faraxsanahay.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 1

arki 2 Butros 1:17 macnaha guud