Axdiga Hore

Axdiga Cusub

2 Butros 1:11 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Saas daraaddeed aad baa laydiin siin doonaa gelidda boqortooyada daa'imiska ah oo Rabbigeenna Ciise Masiix oo Badbaadiyeheenna ah.

akhri dhamaystiran cutubka 2 Butros 1

arki 2 Butros 1:11 macnaha guud