Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Yooxanaa 5:6 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Kanu waa kii biyo iyo dhiig ku yimid, oo ah Ciise Masiix; biyo keliya kuma iman, laakiin wuxuu ku yimid biyo iyo dhiig.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Yooxanaa 5

arki 1 Yooxanaa 5:6 macnaha guud