Axdiga Hore

Axdiga Cusub

1 Yooxanaa 5:19 Kitaabka Quduuska Ah (KQA)

Waxaynu og nahay inaynu kuwa Ilaah nahay, oo ay dunida oo dhammuna ku jirto gacanta ka sharka leh.

akhri dhamaystiran cutubka 1 Yooxanaa 5

arki 1 Yooxanaa 5:19 macnaha guud